• ZŠ: November 1989 a my
     • ZŠ: November 1989 a my

     • Slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže November 89 a MY sa dňa 15. 11. 2019 v Primaciálnom paláci zúčastnili naše deviatačky, ktoré sa do súťaže zapojili, konkrétne Ema Ponická, Veronika Štócová, Lucia Vargová, Viola Lajčiaková, Bérénice Hoflack, Ivana Hrivnáková, Viktória Grivalská. Celým programom sa niesla myšlienka pripomenutia si významnej udalosti našich dejín, ktorou bola Nežná revolúcia z roku 1989. Po vyhodnotení výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách nasledovala krátka recepcia. Potom sme sa zúčastnili diskusie s priamymi účastníkmi a iniciátormi tejto udalosti. Je dôležité pripomínať si významné udalosti z našich dejín. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Bibliotéka 2019
     • ZŠ: Bibliotéka 2019

     • Knižný veľtrh v Inchebe navštívilo aj tento rok mnoho detí i dospelých.Nechýbali medzi nimi ani žiaci lX.B triedy z našej školy. Po roku si opäť naplno vychutnali tú pravú, nefalšovanú vôňu kníh a všetkého, čo k tomu neodmysliteľne patrí. Niektorí opúšťali veľtrh s batohom plným obľúbených kníh či iných zaujímavých vecí, ktoré môžu poslúžiť ako vhodný darček pod vianočný stromček. (D. Šesták)

    • MŠ, Letná: Gymnastika
     • MŠ, Letná: Gymnastika

     • Cvičenia našich detí sú zamerané na rýchlosť, obratnosť, rytmiku, základné gymnastické prvky, atletiku, odstránenie svalovej disbalancie, zdravý pohybový rozvoj. Je to ideálny základ k neskorším možnostiam špecializácie na vybraný šport, kde už dieťa príde pohybovo pripravené, koordinované a hlavne s pozitívnym vzťahom k pravidelnej aktivite. Galéria fotografií. (V. Macháčová) 

    • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú
     • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú

     • Divadielko Dúha prišlo do našej materskej školy s predstavením Myšky sa hrajú. Hra o starom myšiakovi Filoménovi bola komediálna a interaktívna. Zapájala deti do zaujímavých činností myšiek. Poukazovala na dôležitosť, dochvíľnosť a plnenie svojich povinností. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

     • OZNAM: ZÁMER PRENÁJMU ZŠ

     • Mestská časť Bratislava–Nové Mesto zverejňuje ZÁMER Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave PRENAJAŤ časť priestorov. Bližšie informácie v prílohe: stiahnuť.


     • OZNAM - ZŠ: Rodičovský poplatok

     • Vážení rodičia,

      dňa 23. 10. 2019 bola na zasadnutí rady rodičov jednohlasne schválená výška rodičovského príspevku základnej škole v školskom roku 2019/2020 vo výške 40 eur/žiak + 10 eur za každého ďalšieho súrodenca. Príspevok, ktorý uhrádzate, slúži Vašim deťom. Rada rodičov z nazbieraných peňazí zakupuje alternatívne a cudzojazyčné učebnice, šatníkové skrinky pre žiakov školy, obnovuje niektoré triedy, zakupuje pomôcky na vyučovanie a multimediálnu techniku, uhrádza žiakom vybrané aktivity. Rada rodičov pomohla aj pri rekonštrukcii toaliet a je pripravená pomôcť s rekonštrukciou telocvične. Dieťa každého rodiča, ktorý prispeje, dostane vecný darček. RR sa rozhodla a zároveň odsúhlasila 200-eurový príspevok na aktivity každej triedy (návšteva kina, divadla, múzea, resp. iných výletov atď.), čím chce pomáhať zážitkovému vyučovaniu. RR ďakuje za vaše príspevky a veľmi si váži, že máte chuť a možnosť podporiť školu a vaše dieťa. Vyzbieraná suma bude zverejnená aj na EduPage, na ktorej sa dozviete aj o využití Vašich príspevkov. Výšku príspevku môžete uhradiť do 30. 1. 2020 šekom (od triednych učiteľov), prevodným príkazom, prostredníctvom QR kódu. V prípade, že Vám vaša finančná situácia neumožňuje zaplatiť uvedenú sumu naraz, je možné ju rozdeliť do troch splátok (v tomto prípade vás prosíme o upovedomenie prislúchajúceho triedneho učiteľa). Platbu je nutné uhradiť na číslo účtu SK71 3100 0000 0040 9002 6308. Do poznámky prosím uveďte meno a triedu žiaka. Pokiaľ by mal niekto záujem prispieť vyššou sumou, budeme sa tomu tešiť a bude plne využitá v prospech triedy, ktorú vaše dieťa navštevuje. Touto cestou by sme zároveň chceli poďakovať za každý jeden príspevok.

                                                                                                                                       Vaša rada školy

      Informácie o zakúpených veciach nájdete na: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTA%3D

      Informácie o Rade rodičov nájdete na: https://zsriazanska.edupage.org/a/rada-rodicov

    • ZŠ: Pomoc susedom
     • ZŠ: Pomoc susedom

     • Žiaci 8. A triedy pomohli obyvateľom sídliska pri našej škole vysadiť sadeničky v rámci realizácie participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto. Záleží nám na tom, aby aj okolie školy vyzeralo pekne a zazelenalo sa. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Virtuálna realita
     • ZŠ: Virtuálna realita

     • Nadviazali sme kontakt so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá virtuálnou realitou. Je to oblasť, ktorá ma v modernom vyučovaní veľký potenciál. Žiakom ju prišiel predviesť  pracovník VRCLUB-u.  Času veľa nebolo, ale aj žiaci pochopili možnosti tejto technológie. Naša spolupráca bude pokračovať naďalej. Popri tom môžu žiaci navštevovať krúžok virtuálnej reality. Viac info: https://www.vrclub.sk/. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Robíme charitu
     • ZŠ: Robíme charitu

     • Dňa 14. 11. 2019 sa konal deň charity - Hodina deťom. Naši čoskoro už občania z 9. A triedy si po prvý raz vyskúšali zbieranie peňazí na detský fond. Bola to vzácna skúsenosť a najmä uvedomenie si toho, že treba pomáhať. Vyzbierali 103,83 eur. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Policajná prevencia
     • ZŠ: Policajná prevencia

     • Na druhom stupni rozprávala pani policajtka hlavne o alkohole. K ďalším témam sa ani nestihla dostať, pretože už pri prvej téme sa žiaci aktívne zapájali do diskusie a pýtali sa otázky, na ktoré ich zaujímala odpoveď. Pani policajtka ich pochválila za ich vopred pripravené referáty na tému: drogy, alkohol, obchod s ľuďmi, kyberšikana. Dnes nám bolo naozaj všetkým ľúto, že hodina má iba 45 minút a veríme, že nás pani policajtka navštívi aj v budúcnosti, aby sme s ňou mohli prebrať aj iné dôležité témy. Galéria fotografií(T. Kindji)

    • ZŠ: Duálne vzdelávanie
     • ZŠ: Duálne vzdelávanie

     • Dnes mala trieda IX. A prezentáciu duálneho vzdelávania. Žiaci sa  dozvedeli o systéme odborného vzdelávania, o tom, ako sa dá vstúpiť do duálneho vzdelávania krok po kroku.  Spoznali  výhody takéhoto vzdelávania. Vďaka duálnemu vzdelávaniu získavajú reálne skúsenosti už počas štúdia na strednej škole. Jednou z ďalších výhod je aj finančné zabezpečenie žiaka, a to vo forme podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu. Prednášateľ im tiež odprezentoval, ktoré veľké firmy sú súčasťou duálneho vzdelávania a vyvrátil niektoré mýty, ktoré o duálnom vzdelávaní kolujú medzi ľuďmi. Nebola to len obyčajná prednáška, práve naopak. Žiaci súťažili, pozreli si krátke video, riešili úlohy v pracovnom liste. Interaktívnu prednášku ohodnotili ako užitočnú. Galéria fotografií. (T. Kindji)

    • MŠ, Teplická: O škaredom káčatku
     • MŠ, Teplická: O škaredom káčatku

     • V stredu 6. 11. nás navštívilo divadlo Oskar. Herci nám zahrali známu rozprávku H. Ch. Andersena o škaredom káčatku z ktorého sa jedného dňa stala krásna labuť. Čerstvo vyliahnuté káčatko nikto nechcel lebo bolo iné ako ostatné, a tak odišlo z domu. Cestou sa stretlo z rôznymi zvieratkami ktoré znázorňovali niektoré ľudské vlastnosti. Predstavenie bolo hravé, humorné a plné krásnych pesničiek, čo sa deťom veľmi páčilo. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • ZŠ: Workshop Rozhodovanie
     • ZŠ: Workshop Rozhodovanie

     • Deviataci sa zúčastnili workshopu z názvom rozhodovanie, ktoré pre nich pripravilo občianske združenie Post Bellum. Lektori počas workshopu Rozhodovanie formou zážitku otvárali tému domova, nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. Účastníci a účastníčky prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry tridsiatych rokov 20. storočia, ktorá vyvrcholila II. svetovou vojnou. Cez príbeh mladého dievčaťa uskutočňovali rozhodovanie, ktoré mohlo  výrazne zmeniť život človeka vtedajšej doby. Hlavným cieľom workshopu  bolo netradičnou zážitkovou formou zoznámiť žiakov a žiačky s historickými reáliami, ľudskoprávnymi témami a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomovaniu si národnej pamäti. „Čakala som od workshopu viac rozhodovania. Ale keď sa začal, bol viac o histórii. Na začiatku to nebolo až také zaujímavé, no postupne sa to omnoho viac zlepšilo. Napríklad keď sme pracovali v skupinách ako politické strany v bývalom Československu. Tam sme museli urobiť prvé rozhodnutie - akú politickú stranu si vybrať. A potom sa už od toho odvíjali všetky následne rozhodnutia, napríklad či zachrániť ľudí, spraviť prejav a podobne. Keď sa skončila táto aktivita, ďalšia bola hra o Eve Kalinovej a  jej živote. Tiež sme museli robiť rôzne rozhodnutia a vžiť sa do hlavnej postavy. Nakoniec sme sa dozvedeli, že Eva skutočne žila a urobila mnohé ťažké rozhodnutia.“(T. Kindji) Galéria fotografií

    • ZŠ: Strašidelná noc
     • ZŠ: Strašidelná noc

     • Z pondelka 28. 10. na utorok  29. 10. sa žiaci pod vedením Parlamentu žiakov školy rozhodli prežiť strašidelnú noc v škole. Bol pre nich pripravený program v podobe hier, pozerania filmu, hrania spoločenských hier alebo sa účastníci mohli len tak rozprávať. Každý si mohol pochutnať aj na pizzi, ktorú sme dostali od školy. Po skončení programu si všetci išli ľahnúť a snažili sa zaspať. A aby bolo toho strašidelného nebolo málo, žiaci boli zobudení a zažili strašidelnú noc. Naši deviataci si pripravili úlohy, ktoré museli skupinky žiakov vyriešiť. No nebolo to také ľahké, pretože ich pri tom strašili v maskách. Smialo sa, ale aj kričalo. Všetci sme si túto akciu užili a ďakujeme všetkým učiteľom, že do toho išli s nami. Naším strašením sme v žiadnom prípade nechceli zneuctiť pamiatku zosnulých, na ktorých s láskou spomíname denne. (M. Reiterová, žiačka a členka Parlamentu) Galéria fotografií

    • ZŠ: Edison a Tesla - edukatívne divadlo
     • ZŠ: Edison a Tesla - edukatívne divadlo

     • 6. 11. 2019 mali naši tretiaci a štvrtáci zaujímavé vyučovanie. Na škole si mohli pozrieť bábkové divadielko, kde im herci cez smiešne situácie a veku primerane priblížili život veľkého vynálezca Nikola Teslu a jeho priateľov. Nechýbalo zábavné a poučné spoznávanie jeho vynálezov. Na záver si deti mohli neživých aktérov predstavenia obzrieť a aj ohmatať. Veríme, že je to prvý krok na ich ceste ako si obľúbiť fyziku. (J. Adamková) Galéria fotografií.

    • MŠ,Teplická: Krasokorčuľovanie
     • MŠ,Teplická: Krasokorčuľovanie

     • Naši predškoláci sa v dňoch 15. 10. - 29. 10. zúčastnili kurzu korčuľovania, ktorý sa konal na zimnom štadióne O. Nepelu. Záverečná hodina bola karnevalová. Deti sa svojim rodičom predstavili v maskách a ukázali čo sa počas výcviku naučili. (A. Masarovičová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Prvá pomoc
     • MŠ, Letná: Prvá pomoc

     • Červený kríž sa stará o osvetu a vzdeláva aj detí v mladšom školskom roku. Skutoční záchranári prišli do našej materskej školy. Deti sa oboznámili s poskytovaním prvej pomoci. Názorne si vyskúšali masáž srdca na figuríne a spoznali priestory sanitky. (V. Macháčová) Galéria fotografií