Navigácia

Oznamy

2017/2018

Prevádzka MŠ, Letná a MŠ, Teplická počas leta

Prevádzka MŠ, Letná a MŠ, Teplická počas leta

Počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ na Letnej ulici z prevádzkových dôvodov

PRERUŠENÁ OD 16.07.2018 - DO 24.08.2018 a PREVÁDZKA OBNOVENÁ – 27.08.2018.

 

Prevádzka MŠ na Teplickej ulici bude počas leta

PRERUŠENÁ OD 09.07.2018 - DO 17.08.2018 a PREVÁDZKA OBNOVENÁ – 20.08.2018.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme krásnu dovolenku.

kolektív MŠ, Letná a MŠ, Teplická

 

Prehľad prevádzok všetkých materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto si môžete pozrieť bližšie TU.

MŠ, Letná: Pred odchodom na prázdniny...

MŠ, Letná: Pred odchodom na prázdniny...

Milé deti a rodičia,

želáme Vám všetkým slnečné lúče, dni oddychu a príjemné chvíle strávené s rodinou a kamarátmi. Pekné prázdniny všetkým!

Poprosíme vypratať skrinky a zobrať si pyžamo s vankúšom domov!

Kolektív MŠ Letná

MŠ, Letná: Vybavenie náhradnej MŠ počas leta

MŠ, Letná: Vybavenie náhradnej MŠ počas leta

Vážení rodičia,

vybavte si náhradnú MŠ podľa harmonogramu v čase letných prázdnin (viď oznam nižšie) osobne v škôlke, spolu s vyplneným informovaným súhlasom, ktorého kópiu necháte v našej MŠ.

Nahláste triednej pani učiteľke informáciu o tom, či potrebujete zabezpečiť pre Vaše dieťa našu MŠ v termíne od:

02.07.2018 – 13.07.2018
27.08.2018 – 31.08.2018

Zákonný zástupca si vopred osobne zabezpečí náhradnú MŠ do termínu 31.05.2018!
Tlačivo informovaného súhlasu obdrží u triednej pani učiteľky a jeho kópiu odovzdá na triede. Prípadne si ho môže stiahnuť priamo tu: Informovany_suhlaszakonneho_zastupcu_dietata_prazdniny_-_MS_Letna.doc

Riadne a do termínu 10.06.2018 je potrebné uhradiť príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) a príspevok na stravovanie príslušnej MŠ.

ZŠ: Pre budúcoročných prvákov

ZŠ: Pre budúcoročných prvákov

List pre rodičov nových prvákov nájdte NA TOMTO ODKAZE.

ZŠ: Oznamy ŠKD

ZŠ: Oznamy ŠKD

Tento týždeň (25. - 29. 6.) sa učí 1. - 4. hodina. Po nich sa obeduje a začína sa ŠKD.

 

V piatok 29. 6. 2018 bude Školský klub detí do 11.30. V tento deň nebude ranný ŠKD. Obedy, pre deti ostávajúce v ŠKD, sa budú vydávať okolo 11:00.

Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň vyhlasujeme prieskum, či by ste mali v budúcnosti záujem o ŠKD cez letné prázdniny (týždeň na začiatku alebo na konci prázdnin).

ZŠ: Posledný deň v škole

ZŠ: Posledný deň v škole

V piatok 29. 6. 2018 bude program nasledujúci:

8.00 - 9.30 hod. - triednické hodiny, odovzdávanie vysvedčení a výchovných opatrení (pochvaly riaditeľom školy sa odovzdajú v telocvični pri slávnostnom ukončení školského roka),

9.30 - 10.30 hod. - slávnostné ukončenie školského roka a rozlúčka s deviatakmi, odovzdanie pochvál,

10.30 - začiatok ŠKD (obed od 11.00) - ŠKD sa končí po obede

10.30 - obedy II. stupeň

MŠ, Letná: Koncoročný výlet

MŠ, Letná: Koncoročný výlet

V stredu, dňa 13.06.2018 o 09:00 hod. absolvujeme

prehliadku mini zoo, dravých vtákov a letové ukážky na Devíne.

Rodičia potvrdia účasť s informovaným súhlasom.

ZŠ: Konzultácie s učiteľmi a riaditeľom

ZŠ: Konzultácie s učiteľmi a riaditeľom

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, žiaci,
dňa 13. 6. 2018 bude posledné stretnutie rodičov s vyučujúcimi. Konzultácie sa budú konať v čase od 16.00 – 17.00. Využite možnosť informovať sa o Vašom dieťati. Klasifikačná porada bude 25. 6. 2018.
Zároveň si Vás dovoľujem pozvať v tento deň na neformálne stretnutie s riaditeľom školy, ktoré sa bude konať o 17.00 v školskej jedálni. Je veľmi dôležité spoločne zbilancovať končiaci sa školský rok. Potešia pochvaly i konštruktívna kritika.
Tešíme sa na Vašu účasť.

PhDr. Ján Papuga, PhD.

MŠ, Letná: Flautový koncert

MŠ, Letná: Flautový koncert

Milé deti (navštevujúce krúžok flauty), vážení rodičia,

ZAČNIME TRÉNOVAŤ hru na FLAUTU.

Dňa 12.06.2018 (utorok) o 15:30 hod. sa predstavíme na FLAUTOVOM KONCERTE!

ZŠ: SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA

ZŠ: SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA

Dnešným dňom vyhlasujeme súťaž tried v zbere papiera. Tri najlepšie triedy získajú veľmi pekné i chutné ceny.

PRAVIDLÁ:
- papier musí byť zviazaný (nesmie byť v kartónových škatuliach),
- vo zviazanom papieri nesmú byť kartóny alebo tvrdé obaly z kníh,
- každý odovzdaný balík musí byť označený názvom triedy (inak nebude zaradený danej triede),
- žiak, ktorý prinesie zber, ho odnesie do bývalého šatníka označeného ZBER PAPIERA a položí ho na miesto, ktoré je vymedzené jednotlivým triedam - je označené ceduľkou (zber sa nesmie nechávať na chodbe, pri vrátnici, v triede).  

Zber sa bude priebežne odvážať a bude sa zapisovať počet získaných kíl. Súťaž trvá do júna 2018.

Prispejte k šetreniu životného prostredia a k recyklácii materiálov.

 

Zber papiera taktiež prebieha aj v MŠ, Letná, kde si za minulý školský rok za vyzbieraný papier zakúpili KOLOBEŽKU.

MŠ, Letná: Náhradný termín akcie

MŠ, Letná: Náhradný termín akcie

RODIČA a DETI POZOR !!!
Z dôvodu nepriaznivého počasia zmena aktivity na 11. júna 2018 o 09:30 hod. Budú tu pre vás:

- Nafukovací hrad
- Trampolína
- Rozprávkový les
- Angry birds

ZŠ: Brigáda v škole a okolí

ZŠ: Brigáda v škole a okolí

Túto sobotu 9. 6. sa o 9:00 hod. začína brigáda.

Budú dve úlohy: komplexne vyčistiť areál od náletových drevín, popadaných drevín a tŕňových kríkov, aby ho deti mohli využívať v celej šírke.

Druhou úlohou bude pripraviť bývalé šatne na zriadenie dielní.

Ak máte pomôcky, prineste si ich. My budeme mať len niekoľko kusov. Môžu prísť aj deti. Ďakujeme.

MŠ, Letná: Deň detí

MŠ, Letná: Deň detí

Milé deti, váš veľký deň - Deň detí, oslávime spolu, veľkolepo, a to:

1) Dňa 1. júna 2018 o 09:30 hod. Záhradnou discotékou + prekvapenie

2) Dňa 7. júna 2018 o 09:30 hod. s programom:
- Rozprávkový les
- Hrad
- Trampolína
- Angry birds

MŠ, Letná: Divadielko

MŠ, Letná: Divadielko

Divadlo Rytier Gaston De Camarque

sa nám predstaví s divadelným predstavením

“Príbeh jedného rytiera“

v utorok, dňa 05.06.2018 o 09:15 hod.

MŠ, Teplická: Ovocný deň

MŠ, Teplická: Ovocný deň

Vážení rodičia,
môžete podporiť myšlienku vytvorenia si pozitívneho vzťahu vašich detí k zdravej výžive tým, že prvý týždeň v mesiaci prinesie vaša ratolesť ovocie(jabĺčko, banán, hrušku, mandarínku...). Učme žiť deti zdravo! Tešíme sa na spoločné ovocné dni.

ZŠ: Daniel Hevier opäť u nás

ZŠ: Daniel Hevier opäť u nás

Deti, rodičia,

v piatok príde opäť pán Daniel Hevier, tento raz navštívi 1. stupeň. Začína sa o 9:00 hod. v telocvični, trvá to minimálne jednu hodinu. Žiaci si budú môcť zakúpiť Hevierovu najnovšiu detskú knihu, do ktorej sa im rád podpíše (10 eur).

 

 

Projekt Daniela Heviera Čítanie je fantázia!

Daniel Hevier, autor vyše 60 kníh pre deti a mládež, prichádza na školy so zaujímavým projektom Čítanie je fantázia, v ktorom nielen motivuje deti k čítaniu, predstaví svoju fantasy knihu Chymeros, ale ponúka žiakom, pedagógom, triedam a celým školám možnosť podieľať sa aktívne na vzniku novej knihy Chymeros 2, prezentovať šikovné a nadané deti na internete, CD a chystaných podujatiach a dlhodobo spolupracovať so spisovateľom.

Na úvodnej besede predstaví svoju knihu a motivuje deti, aby sa zapojili do dobrodružstva čítania a tvorivosti. Beseda je multižánrové podujatie, v ktorom Daniel Hevier rozpráva príbehy, hrá a spieva svoje piesne, rapuje, ak je to v telocvični, ukazuje svoje "športové" danosti (basketbal, futbal), odpovedá na otázky detí a na konci podpisuje svoju knihu Chymeros (s možnosťou odfotiť sa ako trieda).

Odporúčaný vek detí: od 8 - 15 rokov.

Dĺžka trvania: 45 -50 minút + čas na autogramiádu a fotenie

Prostredie: klubovňa, telocvičňa, jedáleň apod.

Cena knihy Chymeros: 10 EUR.

MŠ, Letná: Angličtina

MŠ, Letná: Angličtina

Oznamujeme deťom a ich rodičom, že v pondelok 14. 5. a v piatok 18. 5. NEBUDE anglický krúžok!

MŠ, Letná: Škola v prírode

MŠ, Letná: Škola v prírode

Milí rodičia,

oznamuje vám, že deti sú v poriadku a v piatok (11.05.2018)

očakávame ich príchod zo Školy v prírode

medzi 14:30 - 15:00!

 

Nové fotky z ich pobytu si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

MŠ, Letná: Škola v prírode

MŠ, Letná: Škola v prírode

Milí rodičia,

oznamujeme vám, že deti dorazili do Školy v prírode v poriadku a venujú sa aktivitám spojeným s ubytovaním a následne hrám a programu škôlky v prírode.

ZŠ: Riaditeľské voľno

ZŠ: Riaditeľské voľno

V pondelok 7. 5. 2018 udeľujem z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

PhDr. Ján Papuga, PhD.

ZŠ: Riaditeľské voľno

ZŠ: Riaditeľské voľno

V pondelok 30. 4. 2018 udeľujem z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. 

PhDr. Ján Papuga, PhD.

ZŠ: Deň Zeme

ZŠ: Deň Zeme

Vážení rodičia, žiaci,
v piatok 20. 4. 2018 si pripomenieme

DEŇ ZEME

brigádou nielen v okolí školy, ale aj na sídlisku, uprostred ktorého stojí naša škola a škôlky. Aktivita je podporovaná mestskou časťou. Privítame, keď sa jej zúčastnia aj rodičia a priatelia školy. Cieľom je viesť deti k ochrane životného prostredia a prezentovať školu, ktorá je zameraná aj na environmentálne aktivity. Aktivita sa začína o 9.00 pred školou. Prvé hodiny v triedach budú triednické - zamerané na Deň Zeme a regionálnu výchovu - sídlisko Hostinského.

ZŠ: Parlament žiakov školy

ZŠ: Parlament žiakov školy

Parlament žiakov školy zasadá 17.04. o 11:00 h. v multimediálnej miestnosti.

ZŠ: Stolnotenisový turnaj

ZŠ: Stolnotenisový turnaj

Dňa 6. apríla 2018 od 9:00 – 12:30 hod. sa uskutoční v našej telocvični stolnotenisový turnaj pre všetkých. Turnaja sa môžu zúčastniť okrem našich žiakov (dievčatá aj chlapci) aj rodičia, starí rodičia a priatelia školy, absolventi.

Hráči budú rozdelení do štyroch skupín. V skupinách hrá každý s každým, aby si účastníci medzi sebou zahrali.

Treba si v tento deň priniesť raketu, jednu loptičku a športovú obuv do telocvične.

Tešíme sa na Vás, športoví priatelia Slovenska!

ZŠ: Rodičovské stretnutie

ZŠ: Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

dňa 4. 4. 2018 bude stretnutie rodičov s vyučujúcimi (16.00 - 17.00) a informačné stretnutie rodičov s triednym učiteľom (od 17.00) v súvislosti s hodnotením prospechu a správania žiakov k 3. štvrťroku. Hodnotiaca porada, na ktorej sa udeľujú napomienky, pochvaly či pokarhania bude o týždeň. Využite svoje právo informovať sa o svojich deťoch a využite možnosť informovať sa o tom, ako si zlepšiť prospech a správanie. Klasifikácia postupuje podľa Klasifikačného poriadku školy, ktorý je súčasťou Školského vzdelávacieho programu a správanie sa hodnotí podľa pravidiel v Školskom poriadku. Učitelia a žiaci sú povinní dodržiavať nariadenia v týchto dvoch interných normách. Akékoľvek problémy najprv riešte s vyučujúcim, potom s triednym učiteľom a nakoniec s riaditeľom školy. 

PhDr. Ján Papuga, PhD.

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Prevádzka

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Prevádzka

Vážení rodičia,

počas veľkonočných prázdnin dňa 29.03.2018 a 03.04.2018 bude MŠ, Letná a MŠ, Teplická v prevádzke.

Prajeme Vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

ZŠ: Riaditeľské voľno

ZŠ: Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje z organizačných dôvodov(Testovanie 9) dňa 21. 3. 2018 pre I. a II. stupeň riaditeľské voľno. V tento deň sa neobeduje a nie je ŠKD.

Záujemcovia o obed(učitelia a deviataci) sa prídu osobne zahlásiť vedúcej ŠKD aspoň dva dni pred testovaním.

ZŠ: Deň otvorených dverí

ZŠ: Deň otvorených dverí

DOD sa na našej škole bude konať v dňoch

 

20. 3. a 27. 3. 2018

 

so začiatkom o 8.00 a ukončením o 16.30 hod.

 

Pozývame žiakov a rodičov zo spádových oblastí, ale aj mimo nich. Príďte si pozrieť našu školu!

Viac informácií nájdete TU.

ZŠ: Priebežné výsledky zberu papiera

ZŠ: Priebežné výsledky zberu papiera

Dnes 28. 2. 2018 sa bral zber papiera. Priebežné výsledky sú:

I. A: 82 kg
I. B: 197 kg
II. A: 51 kg
III. A: 479 kg
III. B: 74 kg
IV. A: 533 kg
IV. B: 255 kg
V. A: 42 kg
VI. A: 54 kg
VII. A: 58 kg
VII. B: 32 kg
VIII. A: 42 kg
IX. A: 26 kg

Ďakujeme, že chránite prírodu. Súťaž pokračuje.

MŠ, Letná: Nábor

MŠ, Letná: Nábor

6. trieda predškolákov ponúka krúžky: Joga, Divadlo a dramatizácia. Popis a prezentáciu nájdete pod záložkou MŠ, Letná - Vyučovanie alebo priamo TU.

ZŠ: Testovanie 9

ZŠ: Testovanie 9

Informácie o Testovaní 9 nájdete v sekcii Základná škola - Výchovná poradkyňa.

ZŠ: Informácia o lyžiarskom výcviku

ZŠ: Informácia o lyžiarskom výcviku

Pristavenie autokaru: 12. 02. 2018 o 7:45 hod. - ZŠ Česká, o 8:00 hod. ZŠ Riazanská (aby sa naplnila kapacita autobusu).
Služby začínajú: 12. 02. 2018 ubytovaním cca 14:00 hod na chate Oravice a večera je o 18:00 hod.
Služby CK Tour Piešťany končia: 17. 02. 2018 obedom a odchodom z chaty o 14:00 hod., príchodom vo večerných hodinách cca 19:00 hod.
Strava celodenná + pitný režim po celý deň (žiak si môže so sebou zobrať termo fľašu na čaj - na svah). Raňajky si môže doplniť o mlieko a cerálie. 20:00 hod. - prednášky + video o metodike lyžovania, večerná hra v stredu od 19:00 hod - 21:00 (treba si zobrať baterku), možnosť zobrať si plavky - v stredu poobede môžeme ísť do termálneho bazéna - podľa záujmu žiakov.

MŠ, Letná: krúžok flauta

MŠ, Letná: krúžok flauta

Milé deti, milí rodičia...

... blíži sa koncert, na ktorom budú Vaše detičky hrať a pani trénerka Vás preto prosí o intenzívnejšie trénovanie hry na flaute.

MŠ, Teplická: Karneval

MŠ, Teplická: Karneval

Dňa 8. 2. 2018 o 9:00 hod. bude v našej MŠ fašiangový karneval.

Deti nech si prinesú masky a o zábavu sa postaráme.

ZŠ: Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

ZŠ: Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 1. 2. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ.

V tento deň sú všetci žiaci odhlásení zo školskej jedálne.

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

MŠ, Letná: Zrušenie krúžku

MŠ, Letná: Zrušenie krúžku

Vážení rodičia,

z organizačných dôvodov sa dňa 1. 2. 2018(štvrtok) hodina tanečného krúžku ruší.

Deň, keď bude nahradená, Vám vopred oznámime. Ďakujeme za pochopenie.

MŠ, Letná: Divadlo

MŠ, Letná: Divadlo

Milí rodičia, milé deti,

dňa 23. 1. 2018(utorok) o 9:15 hod. k nám príde Trpaslík – Divadlo na hojdačke.

Tešíme sa na predstavenie.

ZŠ: Zasadanie parlamentu

ZŠ: Zasadanie parlamentu

Parlament žiakov školy zasadá

 

v utorok 16. 1. 2018 o 11:55 hod.

 

v multimediálnej miestnosti.

MŠ, Letná: Náhradná hodina - Tenis

MŠ, Letná: Náhradná hodina - Tenis

Vážení rodičia,

posledná náhradná hodina tenisového krúžku bude v utorok, dňa 9.1.2018 v čase podľa rozpisu harmonogramu.

MŠ, Letná: Divadielko

MŠ, Letná: Divadielko

Milé deti,

dňa 9.1.2018 o 9:30 k nám zavíta divadlo s rozprávkou „O múdrej sove.“

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Počas vianočných prázdnin

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Počas vianočných prázdnin

Vážení rodičia,

počas vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ, Letná a MŠ, Teplická

prerušená

od 23. 12. 2017 - do 7. 1. 2018 z prevádzkových dôvodov.

 

Prevádzka bude obnovená 8. 1. 2018.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Úprava prevádzkového času

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Úprava prevádzkového času

Vážení rodičia,

vo štvrtok 21. 12. 2017 sa bude konať porada pracovníkov základnej školy a materských škôl.

Prevádzka materskej školy sa v tento deň skončí o 16.00.

Prosíme vás o vyzdvihnutie detí do tohto času.

Za pochopenie ďakujeme.

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

ŠKD: Predčasné ukončenie prevádzky

ŠKD: Predčasné ukončenie prevádzky

Vážení rodičia,

vo štvrtok 21. 12. 2017 a v piatok 22. 12. 2017 sa prevádzka ŠKD skončí o 16.00 hod.

Prosíme vás o vyzdvihnutie detí do tohto času.


Za pochopenie ďakujeme.

MŠ, Letná: Zrušenie krúžkov

MŠ, Letná: Zrušenie krúžkov

Vážení rodičia,

hodina anglického krúžku sa dnes 11. 12. 2017 ruší z organizačných dôvodov(vyučujúca je chorá). Deň, keď bude nahradená Vám vopred oznámime.

Az organizačných dôvodov sa hodina tanečného krúžku dňa 14. 12. 2017 ruší.

Nahradená hodina sa uskutoční v januári a presný termín Vám vopred oznámime.

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ, Letná: Výchovný koncert

MŠ, Letná: Výchovný koncert

Milé deti,

dňa 12. 12. 2017 o 9:30 hod. sa uskutoční výchovný koncert sláčikové kvarteto „ANABELLE“.

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce

V nedeľu 10. 12. od 15.00 h. sa v Stredisku kultúry BaNM na Vajnorskej ulici bude konať akcia Čarovné Vianoce.

Pre všetkých, malých aj veľkých, je pripravené detské predstavenie, výroba vianočných ozdôb, tombola, diskotéka a iné.

Vstup je zdarma.

Viac informácií sa dozviete TU.

MŠ, Letná: Mikuláš

MŠ, Letná: Mikuláš

Milí rodičia, milé deti!

Dňa 6. decembra 2017 o 9:30 hod.

zavíta do našej škôlky

M i k u l á š.

MŠ, Letná: Ekovýchova 2

MŠ, Letná: Ekovýchova 2

Milí rodičia, milé deti,

po druhýkrát k nám zavíta EKOVÝCHOVA DAPHNE.

Dňa 28.11.2017 (utorok) v čase od 9:00 – 11:30 hod. sa deti našej MŠ oboznámia s ďalším eko-výchovným programom pre deti spojeným so zberom použitých batérií:

Triedime batérie so Šmudlom.

ZŠ: Anglická olympiáda

ZŠ: Anglická olympiáda

Podporujeme vyučovanie angličtiny:

Baví ťa angličtina a  chceš si otestovať svoje jazykové zručnosti? Prihlás sa do anglickej olympiády! Olympiáda preverí tvoje zručnosti z gramatiky, slovnej zásoby a konverzácie.

Žiaci šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa môžu prihlásiť u pani učiteľky Kindji a pani učiteľky Laswe do 20.11.

Školské kolo sa uskutoční 23.11. 2017 a na výhercov čaká okrem diplomu aj vecná cena. Tešíme sa na vás. (Tatiana Kindji)

ZŠ: Parlament žiakov školy

ZŠ: Parlament žiakov školy

Parlament žiakov školy zasadá 21.11. o 11:55 h. v multimediálnej miestnosti.

ZŠ: Vstup do školy

ZŠ: Vstup do školy

Vážení rodičia,

z dôvodu bezpečnosti, ale aj hygieny musí zostať zadný vchod do školského areálu uzamknutý, aby sa zamedzilo styku detí s cudzími osobami. Vychovávateľky nebudú mať od neho kľúč. Do areálu a z areálu sa dostanete cez hlavný vchod do školy. Okrem toho, žiaci sú povinní sa po odchode zo školy označiť v čipovacom zariadení, čo sa po odchode zadným vchodom nedá. Snažíme sa o bezpečnosť detí v škole, ktorá je prvoradá. Takže neberte toto opatrenie ako represiu, ale ako nevyhnutnosť dodržiavania legislatívy.

Ján Papuga, riaditeľ školy

MŠ, Teplická: Fotenie

MŠ, Teplická: Fotenie

Dňa 16.11.2017(štvrtok) sa vaše deti budú fotografovať.

Nezabudnite ich vhodne obliecť, úsmev im vyčaríme my a na fotke budú mať krásnu spomienku na škôlku.

MŠ, Letná: Náhradná hodina Elastic / tenis

MŠ, Letná: Náhradná hodina Elastic / tenis

Vážení rodičia,

- náhradná hodina tanečného krúžku Elastic: zo dňa 2.11.2017 sa presúva na 13.11.2017

- náhradná hodina tenisového krúžku: zo dňa 3.11.2017 sa presúva na 14.11.2017

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ, Letná: Divadielko

MŠ, Letná: Divadielko

Milé deti,

dňa 7.11.2017 o 9:15 k nám zavíta divadlo ZÁBAVKA s rozprávkou „Klauniáda.“

MŠ, Letná: Zušenie tanečného krúžku

MŠ, Letná: Zušenie tanečného krúžku

Vážení rodičia,

z organizačných dôvodov sa dnes, 2.11.2017, hodina tanečného krúžku ruší. Deň, keď bude nahradená Vám vopred oznámime. Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom Elastic Babytime.

MŠ, Teplická: Korčuľovanie

 MŠ, Teplická: Korčuľovanie

Od 9.10. sa začína kurz korčuľovania, ktorý sa bude konať na Zimnom štadióne O. Nepelu

v trvaní 8 x 45 minútová hodina.


Deťom na korčuľovanie do ruksaku (nie igelitky) zabaľte:
- nabrúsené korčule,
- prilbu,
- rukavice,
- vhodné oblečenie na ľad(oteplovačky),
- v prípade potreby chrániče na kolená.

ZŠ: Deň v maskách

ZŠ: Deň v maskách

Náš žiacky parlament prišiel s nápadom zrealizovať Deň v maskách, a to už tento piatok dňa 27.10.2017 (deň pred jesennými prázdninami). V tento deň sa budú žiaci učiť v kostýmoch a rovnako si môžu priniesť aj drobné občerstvenie.

Dobrá nálada zaručená :-) Tešíme sa a sme zvedaví, či sa vôbec v piatok spoznáme :-).

MŠ, Letná: Krúžok Yoga - Aktualizácia

MŠ, Letná: Krúžok Yoga - Aktualizácia

Vážení rodičia,

krúžok YOGA sa mala začať dnešným dňom 18. októbrom. Z organizačných dôvodov sa presúva začiatok lekcií o týždeň a to na stredu 25.10.2017.

Organizačné pokyny sú nezmenené:

  • Krúžok bude prebiehať v pravidelnom intervale vždy každú stredu v čase od 15:00 do 15:30 hod.
  • V prvom semestri bude 15 lekcií.
  • Vaše dieťa potrebuje na cvičenie svoju karimatku a fľašu s vodou.

 

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ, Teplická: Krúžok AJ

MŠ, Teplická: Krúžok AJ

Od októbra sa začal na našej MŠ krúžok anglického jazyka, ktorý je pre deti predškolského veku.

MŠ, Letná: Ekovýchova

MŠ, Letná: Ekovýchova

EKOVÝCHOVA DAPHNE - Zbierame použité batérie so Šmudlom

Dňa 17.10.2017 (utorok) v čase od 9:00 – 11:30 hod. sa deti našej MŠ oboznámia

s eko-výchovným programom pre deti spojeným so zberom použitých batérií:

O neporiadnom šmudlovi a šikovných zvieratkách“.

MŠ, Letná: Jesenná slávnosť

MŠ, Letná: Jesenná slávnosť

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na JESENNÚ SLÁVNOSŤ, ktorá sa bude konať dňa 13.10.2017 (piatok) v čase od 15:00 – 17:00 hod.

Programom bude:

- spoločná výroba búdky pre vtáčiky(môžete si priniesť aj vlastný materiál na jej zhotovenie, prípadne dotvorenie a ozdobenie),

- maľovanie plota.

Tešíme sa na Vás!

MŠ, Letná: Divadielko

MŠ, Letná: Divadielko

Milé deti,

v utorok 10.10.2017 o 9:15 h. k nám do MŠ, Letná zavíta divadlo BÁBADLO s rozprávkou

Hrnček var“.

MŠ, Letná: Hipoterapia

MŠ, Letná: Hipoterapia

Milí rodičia, milé deti,

v piatok 6.2.2017 sa deti našej MŠ povozia na poníkoch v areáli našej záhrady.

Prídu k nám liečebné poníky slúžiace na hipoterapiu (komplexnú rehabilitačnú metódu).

ZŠ: Krúžky na škole

ZŠ: Krúžky na škole

Odo dnešného dňa, t.j. 2.10.2017,  fungujú krúžky na vzdelávacie poukazy.

O fungovaní krúžkov, ktoré vedú externé firmy, Vás budú informovať ony samy.

ZŠ: Upozornenie pre rodičov

ZŠ: Upozornenie pre rodičov

Žiadame rodičov, zákonných zástupcov žiakov, ak to nie je nevyhnutné, aby nevstupovali do budovy školy.

Ak je nevyhnutné vstúpiť, treba sa výlučne pohybovať na prízemí školy, nevystupujte na poschodia(okrem času ŠKD).

Tieto opatrenia slúžia na ochranu vašich detí.  

ZŠ: Zmena režimu školy

ZŠ: Zmena režimu školy

Vážení rodičia, žiaci, priatelia školy,
dovoľte nám predstaviť opatrenia v súvislosti so "zápchami" v priestoroch školy, ktoré vznikli tým, že sa počet žiakov školy navýšil:

1. Škola sa do odvolania bude otvárať o 7.30. Odvtedy bude zabezpečený dozor na chodbách. V tomto čase už nie je možné vstúpiť do ranného ŠKD.

2. Žiadame všetkých rodičov, aby sa zbytočne nezdržovali v škole, na chodbách a nevstupovali do tried. Riaďte sa pokynmi dozorov a službukonajúcich na vrátnici. Žiadame Vás, aby ste neodvádzali svoje deti až do triedy a nevstupovali na ďalšie poschodia školy (iba ak si vyzdvihujete deti z popoludňajšieho ŠKD). Zóna pohybu rodičov je iba na prízemí a vo vestibule.

3. Nie je potrebné si vyberať šeky od vedúcej ŠJ. Pred každým mesiacom ich odovzdajú žiakom triedni učitelia.

4. Rozdelili sme v Školskej jedálni niekoľko stolov, jej kapacita sa zvýšila o 20 miest.

MŠ, Letná: Fotenie

MŠ, Letná: Fotenie

Dňa 5.10.2017 (štvrtok) sa budú Vaše ratolesti fotiť.

Nezabudnite ich preto pekne obliecť a o ich úsmev na tvári sa postaráme mysmiley.

(kolektív učiteliek z MŠ, Letná)

MŠ, Letná: Otvorená hodina plaveckého výcviku ZMENA

MŠ, Letná: Otvorená hodina plaveckého výcviku ZMENA

Milí rodičia,

otvorená hodina plaveckého kurzu sa presúva z utorka 3.10.2017 na pondelok 2.10.2017.

Čas: od 9:40 – 10:20 hod
Miesto: plaváreň Slovnaft – Vlčie Hrdlo
*Vhodná obuv (šlapky)

Novomestská veselá šarkaniáda

Novomestská veselá šarkaniáda

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

pripravila pre deti a rodičov

v sobotu 30. septembra 2017 od 14.00 h. na Kuchajde

NOVOMESTSKÚ VESELÚ ŠARKANIÁDU 2017 s bohatým programom, súťažou o najlepšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana a pokus o vytvorenie slovenského rekordu - šarkana s najdlhším chvostom.

Vsup je zdarma. Všetci ste srdečne vítaní!

 

MŠ, Letná: Pozvánka na rodičovské združenie

MŠ, Letná: Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia detí,

pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 27. septembra 2017 (streda) o 16:00 h., ktoré sa uskutoční v priestoroch jedálne školy.

Všetci ste vítaní!

ZŠ: Basketbal

ZŠ: Basketbal

Basketbalový krúžok - Šinter liga sa začína v pondelok 25. 9. o 14.00 vo veľkej telocvični.

ZŠ: Parlament žiakov

ZŠ: Parlament žiakov

Parlament žiakov školy zasadne v utorok 26.9.v multimediálnej učebni o 11:55 hod.

Viac informácií v záložke Parlamentu žiakov.

ZŠ: Branné cvičenie v piatok

ZŠ: Branné cvičenie v piatok

V piatok 22. 9. 2017 budú mať naši žiaci cvičenia OOČ (branné). Verím, že v našich podmienkach pripravíme deťom zaujímavý deň. Súčasťou bude aj vystúpenie sokoliarov. Ostatné hodiny sú v rukách učiteľov. Budeme klásť dôraz na zdravotnú prípravu. Vyučovanie I. stupňa trvá 4 hodiny, piataci - šiestaci majú takisto 4 hodiny, ostatné ročníky majú 5 hodín.    

MŠ, Letná: Slávnostné otvorenie

MŠ, Letná: Slávnostné otvorenie

Mgr. Rudolf Kusý, starosta, Bratislava - Nové Mesto

a

ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA

 

Vás pozýva na

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

zrekonštruovanej Materskej školy Letná 7, BA

dňa 22. septembra 2017 (piatok) o 16:00 hod.

 

Program: prehliadka priestorov, zábavný program(atrakcie), občerstvenie(guláš)

Tešíme sa na Vás!

ZŠ: Ponuka krúžkov

ZŠ: Ponuka krúžkov

Milí rodičia, žiaci,

aj tento rok vám ponúkame veľké množstvo krúžkov, ktoré môžete navštevovať. Stačí si len vybrať!

Celú ponuku školských i mimoškolských krúžkov nájdete TU: Krúžky 2017/2018.

MŠ, Letná: Obnovenie prevádzky

 MŠ, Letná: Obnovenie prevádzky

MŠ na Letnej ulici sa otvára 18. 9. 2017.

Zdôvodnenie: Meškanie vo veľkej rekonštrukcii škôlky spôsobili dodatočné rekonštrukčná zásahy, ktoré sú potrebné, aby bola rekonštrukcia dokonalá. Okrem toho je nutné po stavbe škôlku dôkladne upratať a to personál školy s niekoľkými rodičmi nedokáže spraviť za víkend. Otvorenie škôlky v uvedenom termíne (6. 9.) by bolo ohrozením pobytu detí a zamestnancov materskej školy. Snažili sme sa rekonštrukciu urýchliť, hoci sa hovorilo o spustení prevádzky v polovici septembra, no nepodarilo sa pre dodatky v oprave. Musíme spolu vydržať vedľajšie dôsledky takej rozsiahlej rekonštrukcie a po nej sa budeme naplno venovať výchovno-vzdelávaciemu procesu vo vynovenom prostredí

 

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ, Letná: Upratovacia brigáda

MŠ, Letná: Upratovacia brigáda

Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

kolegyne z Materskej školy na Letnej ulici Vás pozývajú na brigádu v škôlke po rekonštrukcii.

Každá pomoc sa ráta. Veľmi pekne ďakujeme.

Bude sa konať 15. 9. 2017 od 8.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

ZŠ: Jedáleň

ZŠ: Jedáleň

Jedáleň je od pondelka 11. septembra v prevádzke aj pre ZŠ. Dobrú chuť!

ZŠ: Začiatok šk. roka v ŠKD a jedálni

ZŠ: Začiatok šk. roka v ŠKD a jedálni

Školský klub detí bude fungovať od 2. dňa, teda od 5. 9. od ranného ŠKD. A potom popoludní po vyučovaní. Bude prebiehať administrácia detí do ŠKD.

Z vážnych bezpečnostných dôvodov žiaci budú chodiť do ŠKD výlučne hlavným vchodom, ktorý im bude po zazvonení otvárať vychovávateľka (v budúcnosti elektronický vrátnik). Dlho som to zvažoval, no bezpečnosť detí ma prednosť. Bočný vchod bude vždy uzamknutý! Zhodla sa na tom aj pedagogická rada.  


Od 4. 9. do konca týždňa nebude v prevádzke Školská kuchyňa, takže sa nebude variť na ZŠ. Prosím, dajte deťom dostatočné množstvo desiaty, aby neboli hladné. Poprosím prenajímateľa, aby fungoval bufet. Zároveň Vás prosím o trpezlivosť, rekonštrukcia sa finalizuje, nie je v sklze, ale po tomto bude všetkým slúžiť veľmi dlho. Ďakujem.   

Ján Papuga, riaditeľ školy

ZŠ: Oznámenie o novom šk. roku

ZŠ: Oznámenie o novom šk. roku

V pondelok 4. 9. 2017 sa začína nový školský rok.

Žiaci zapísaní do I. triedy nastupujú do školy o 8.00 hod.

Žiaci II. - IX. ročníkov prídu do školy na 9.00 hod. Žiaci prvého stupňa majú vyučovanie do 4. vyučovacej hodiny (okrem prvákov). Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po úvodnej triednickej hodine, teda okolo 10.00. 

Žiaci, ktorých škola prijala prestupom, prídu za riaditeľom školy. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás a veríme, že sa Vám u nás bude páčiť!

Kolektív učiteľov

Fotoalbumy