Navigácia

Rada školy

 

Predsedníčka a zástupkyňa za pedagogických zamestnancov: PaedDr. Adriana Dudášová, dudasova@zsriazanska.sk

Za pedagogických zamestnancov materských škôl: Jana Kandlová

Za zriaďovateľa: 

Za zriaďovateľa: (JUDr. Richard Mikulec)

Za zriaďovateľa: (Ing. arch. Peter Vaškovič)

Za zriaďovateľa: (Ing. Stanislav Winkler)

Za rodičov materských škôl: Zuzana Vranová

Za rodičov základnej školy: Mgr. Ľuboš Veselý

Za rodičov základnej školy: Márius Hričovský 

Za rodičov základnej školy: Barbora Reháková 

Za nepedagogických zamestnancov: Alžbeta Lauková

Fotoalbumy