Navigácia

Rada školy

 

Predsedníčka a zástupkyňa za pedagogických zamestnancov: PaedDr. Adriana Dudášová, dudasova@zsriazanska.sk

Za pedagogických zamestnancov materských škôl: Jana Kandlová

Za zriaďovateľa: Ing. Jozef Bielik

Za zriaďovateľa: JUDr. Richard Mikulec

Za zriaďovateľa: Ing. arch. Peter Vaškovič

Za zriaďovateľa: Ing. Stanislav Winkler

Za rodičov materských škôl: Zuzana Vranová

Za rodičov základnej školy: Ing. Kristína Gondášová

Za rodičov základnej školy: Márius Hričovský 

Za rodičov základnej školy: Barbora Reháková 

Za nepedagogických zamestnancov: Alžbeta Lauková

Fotoalbumy