Navigácia

Prenájmy

 

Ponúkame vám prenájom v našej škole. V prípade záujmu o prenájom kontaktujte vedenie školy. 

 

V telocvični máme tieto voľné dni na prenájom:

utorok: 17.00 - 19.00 a 21.00 - 22.30

streda: 21.00 - 22.30

štvrtok: 18.00 - 19.00 a 21.00 - 22.30

piatok: 16.00 - 18.00 a 21.00 - 22.30

sobota: všetky časy

nedeľa: 19.00 - 20.30 

 

Cenník:

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v súlade so Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou určuje od školského roka 2018/19 výšku prenájmu majetku v závislosti od prevádzkových nákladov:

Predmet nájmu

Výška nájmu

Telocvičňa

ceny sa aktualizujú...

Športový areál

 

Chodba s divadielkom

 

Chodba

 

Trieda

 

Odborná učebňa

 

Konferenčná učebňa

 

Jedáleň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že sú účastníkom aktivity, ktorá sa koná počas prenájmu, žiaci našej školy (90 %), poskytuje sa zľava 50 % na hodinu. Zľavu môžeme poskytnúť aj prenájmom počas nedele.

Fotoalbumy