Navigácia

Prenájmy

 

Ponúkame vám prenájom v našej škole. V prípade záujmu o prenájom kontaktujte vedenie školy. 

 

V telocvični máme tieto voľné dni na prenájom:

pondelok: aktualizuje sa 

utorok: 

streda: 

štvrtok: 

piatok: 

sobota: 

nedeľa:  

 

Cenník:

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v súlade so Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou určuje od školského roka 2018/19 výšku prenájmu majetku v závislosti od prevádzkových nákladov:

 

Predmet nájmu

Výška nájmu

Telocvičňa

20 €/hod.

Športový areál

12 €/hod. 

Chodba s divadielkom

16 €/hod. 

Chodba

8 €/hod.

Trieda

10 €/hod. 

Odborná učebňa

12 €/hod. 

Konferenčná učebňa

16 €/hod. 

Jedáleň

18 €/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade, že sú účastníkom aktivity, ktorá sa koná počas prenájmu, žiaci našej školy (90 %), poskytuje sa zľava 50 % na hodinu. Zľavu môžeme poskytnúť aj prenájmom počas nedele.

Fotoalbumy